Pressemitteilung

Staatssekretär Dr. Günther Horzetky und I. E. Botschafterin Marta Kos Marko eröffnen den Business Council Slovenia e. V.


Pressemitteilung: Staatssekretär Dr. Günther Horzetky und I. E. Botschafterin Marta Kos Marko eröffnen den Business Council Slovenia e. V.